Strona główna / Aktualności / Zespoły inżynieryjne a projekty budowy i modernizacji linii oraz stacji elektroenergetycznych

Zespoły inżynieryjne a projekty budowy i modernizacji linii oraz stacji elektroenergetycznych

02.06.2015

linia wysokiego napięcia

Budowa linii czy stacji elektroenergetycznych to bardzo duże przedsięwzięcia, angażujące olbrzymie zasoby. Oprócz czasu i sporych pieniędzy potrzeba do tego wysoce wykwalifikowanych specjalistów.

Proces realizacji takich projektów trwa od 5 do 7 lat. Do jednego projektu zaangażowanych może być nawet kilkanaście firm odpowiedzialnych za poszczególne zadania, m.in. za dostarczenie spełniających wymagane normy podzespołów. Projekty wyceniane są od pięciu do nawet kilkudziesięciu milionów euro, w zależności od długości odcinka linii lub wielkości stacji.

Przebudowy oraz budowy linii i stacji elektroenergetycznych należą do osi priorytetów w obecnej polityce unijnej (w horyzoncie czasowym 2015-2020). Łączenie się rynków i trans graniczna sprzedaż energii zaczyna być już faktem. Niedługo będziemy mieli do czynienia – przynajmniej po części – z “jednolitym rynkiem energii” w Unii Europejskiej. Aby to osiągnąć potrzebne są niezbędne inwestycje, a przy tym wysoce wykwalifikowana kadra.

Zespoły inżynieryjne

podstacja - elektroenergetyka

Plany oraz projekty zaczynają się już materializować. W Polsce, główny operator Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) właśnie wprowadza przetargi. Część inwestycji już jest realizowana, przez firmy które wygrały przetargi w 2013 i 2014 roku.

Aby starać się o pozyskanie projektu, na wstępie należy dysponować m.in. następującą grupą inżynierską:

Funkcja

Kwalifikacje

Doświadczenie zawodowe

1.

Kierownik projektu / Kierujący zadaniem inwestycyjnym (umową)

Wykształcenie: wyższe techniczne;

Kwalifikacje: posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone np. certyfikatem IPMA lub PMP lub Prince2 Practitioner, bądź równoważny, albo ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami;

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika projektu, kierownika budowy albo kierującego zadaniem inwestycyjnym (umową), lub zastępcy kierownika projektu albo zastępcy kierującego zadaniem inwestycyjnym (umową) przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu 400 lub 220 kV, przekazanymi do eksploatacji, o wartości nie niższej niż 15 mln zł netto każda,

lub

co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu 400 lub 220 kV, przekazanymi do eksploatacji, o wartości nie niższej niż 25 mln zł netto.

2.

Kierownik
budowy

Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej polegającej na budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu 220kV lub 400kV przekazanych do eksploatacji, o wartości nie niższej niż 15 mln zł netto.

3.

Kierownik robót budowlanych

Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu 220kV lub 400kV przekazanych do eksploatacji, o wartości nie niższej niż 5 mln zł netto każda.

4.

Kierownik robót elektrycznych

Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji obiektów sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu 220kV lub 400kV przekazanych do eksploatacji, o wartości nie niższej niż 5 mln zł netto każda.

5.

Kierownik robót sanitarnych

Uprawnienia budowlane: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych o specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnych,  przekazanych do eksploatacji, o wartości nie niższej niż 5 mln zł netto każda.

Rekrutacja inżynierów

Wszystkich wykwalifikowanych inżynierów oraz specjalistów zapraszamy do składania swoich aplikacji na firmowy adres gdansk (at) snazzy.pl lub za pośrednictwem serwisu pracy pracanateraz.pl.