Strona główna / Aktualności / Wpływ robotyzacji na rynek pracy

Wpływ robotyzacji na rynek pracy

29.03.2018

nauka robotyki we wczesnym wieku

ManpowerGroup, jedna z największych międzynarodowych firm zajmujących się doradztwem personalnym, przeprowadziła w lipcu 2017 roku badanie, którego wynikiem było upublicznienie na Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) w Davos raportu pt. „The Skills Revolution. Digitization and why skills and talent matter”. Badanie ankietowe objęło swoim zasięgiem ponad 18 tysięcy pracowników z 43 krajów, zatrudnionych w sześciu sektorach przemysłu. Celem było określenie, w jaki sposób rewolucja technologiczna, w tym robotyzacja, wpłynie na rynek pracy.

Rozwój technologii a obawy pracowników

Zagadnienie, którego dotyczył raport ManpowerGroup, jest obecnie szeroko dyskutowane i – jak się wydaje – spędza sen z powiek wielu pracownikom. Rozwój technologii budzi entuzjazm, ale i zaniepokojenie: wykorzystanie robotów na coraz większą skalę w różnych gałęziach przemysłu i w branżach niezwiązanych z przemysłem rodzi m.in. pytanie, czy w niedalekiej perspektywie w części zawodów roboty i maszyny mogą zastąpić ludzi. Czy istnieje realne ryzyko, że w związku z postępem technologicznym część z nas straci pracę? Ponadto – nawet jeśli robotyzacja spowoduje powstanie nowych stanowisk, to czy nowo powstałe miejsca pracy nie będą się wiązać wyłącznie z obsługą maszyn, a tym samym postęp techniczny przyczyni się do obniżenia stawek?

Wyniki badania ManpowerGroup są na szczęście optymistyczne: owszem, postęp technologiczny wpłynie na rynek pracy, skutkując spadkiem zatrudnienia w niektórych sektorach, ale w innych robotyzacja przyczyni się do zwiększenia się liczby miejsc pracy i utworzenia nowych stanowisk. Co istotne, aż 64% firm przebadanych przez ManpowerGroup zadeklarowało utrzymanie bieżącego poziomu zatrudnienia, a 19% ma zamiar rekrutować więcej (tylko 12% przewiduje zmniejszenie zatrudnienia).

Czy robot będzie miał większe kwalifikacje niż człowiek?

Z robotyzacją wiąże się według ManpowerGroup istotne wyzwanie: konieczność podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych, dokształcania się, rozwijania umiejętności zawodowych. Tu pojawia się odpowiedź na pytanie o charakter nowych miejsc pracy. Nowe stanowiska będą wymagać specjalistów o odpowiednich kompetencjach – kluczowe dla utrzymania się na rynku pracy i rozwoju zawodowego będzie uzyskanie nowych umiejętności. To zadanie zarówno dla pracowników, którzy muszą się wykazać motywacją, jak i dla pracodawców, którzy powinni zainwestować w rozwój pracowników, tak by mogli oni bez problemu funkcjonować w szybko zmieniającym się świecie.

Przyszłość, jak wynika z raportu „The Skills Revolution”, należy do specjalistów z dziedziny IT (tu prognozowany jest nawet 26% wzrost zatrudnienia). Także osoby zajmujące się obsługą klienta nie mają się czym martwić. Najmniej nowych miejsc pracy powstanie z kolei w takich branżach jak księgowość i finanse, marketing i zarządzanie czy administracja biurowa.

Źródła:

https://www.weforum.org/agenda/2017/01/heres-how-robots-are-going-to-change-employment?utm_content=buffer36082&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=Buffet [dostęp: 18.03.18].

https://www.manpower.de/fileadmin/manpowergroup.de/Download/MG_Skills_Revolution.pdf [dostęp: 18.03.18].

Warto przeczytać: